fbpx

Regulamin
obowiązujący w
Piwnicy Zagadek Escape Room Sandomierz

Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji, ogólne zasady uczestnictwa w grach oraz zasady bezpieczeństwa.

Rezerwacja

 1. Aby wziąć udział w grze, należy uprzednio dokonać rezerwacji telefonicznej: 663-397-845 lub poprzez formularz na stronie www.piwnicezagadek.pl;
 2. W celu dokonania rezerwacji należy podać imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, ilość osób oraz nazwę pokoju w którym chcemy zagrać.
  Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia rezerwacji;
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności;
 4. W przypadku dokonania rezerwacji bez podania wyżej wymienionych danych lub w przypadku podania fałszywych danych lub braku możliwości potwierdzenia rezerwacji, obsługa ma prawo do anulowania rezerwacji.

Ogólne zasady uczestnictwa w grze

 1. Każda osoba biorąca udział w grze musi zapoznać się z regulaminem;
 2. Osoba dokonująca rezerwacji ma obowiązek przekazania regulaminu innym uczestnikom gry.
  Regulamin dostępny jest również w poczekalni Piwnic Zagadek Escape Room Sandomierz;
 3. W Piwnicy Zagadek Escape Room Sandomierz dostępne są dwa pokoje: „Łowca Umysłów” i „Pleb’Ania Marka”. Czas gry to maksymalnie 60 minut;
 4. Należy pojawić się w lokalu minimum 10 minut przed zarezerwowanym czasem. W przypadku nie przybycia w wyznaczonym czasie, czas gry może zostać skrócony, lub gra może zostać odwołana;
 5. Gracze w wieku poniżej 13 lat mogą wziąć udział w grze jedynie pod opieką przynajmniej jednej osoby pełnoletniej;
 6. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w Piwnicy Zagadek Escape Room Sandomierz. W razie umyślnych zniszczeń zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną pracownika Piwnicy Zagadek Escape Room Sandomierz;
 7. Wewnątrz pokoi zabronione jest filmowanie, robienie zdjęć oraz korzystanie z telefonów komórkowych;
 8. W pokojach zainstalowane są kamery, dzięki którym obsługa może na bieżąco obserwować przebieg gry i w razie potrzeby udzielić uczestnikom podpowiedzi. Filmy z gry nie są nagrywane, jest to podgląd na żywo dla Mistrza Gry;
 9. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczone do gry;
 10. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, papierosów elektrycznych, a także używania zapalniczek i zapałek;
 11. W przypadku nieprzestrzegania zasad, obsługa ma prawo poprosić uczestnika gry o opuszczenie lokalu, bez prawa do zwrotu pieniędzy;

Zasady bezpieczeństwa

 1. Pracownik Piwnicy Zagadek Escape Room Sandomierz jednorazowo każdej z grup przed grą przedstawia zasady bezpieczeństwa, m.in. działanie kłódek, elektrozamków i kluczy dostępnych w pokojach;
 2. Pokoje nie są zamykane na klucz. Dla dobrej zabawy uczestnicy nie powinni opuszczaj pokoi w trakcie gry;
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność;
 4. Lokal podzielony jest na 5 pomieszczeń: poczekalnia, toaleta, pokój Mistrza Gry, pokój „Łowcy Umysłów” i pokój „ Pleb’Ania Marka”;
 5. W poczekalni dostępny jest: Regulamin Piwnicy Zagadek Escape Room Sandomierz, Ogólna Instrukcja Przeciwpożarowa, Apteczka i Gaśnica. Gaśnica dodatkowo oznaczona jest specjalną tabliczką;
 6. W każdym z pokoi oznaczona jest droga ewakuacyjna do wyjścia z której należy korzystać w przypadku zdarzenia losowego;
 7. Miejsce ewakuacji znajduje się 15 metrów przed wyjściem głównym z budynku przy bramie wjazdowej na posesję przy ulicy Ożarowskiej 75;
 8. W przypadku zdarzenia losowego uczestnicy zobowiązani są do słuchania poleceń pracownika Piwnicy Zagadek Escape Room Sandomierz, który ma obowiązek przeprowadzić skuteczną i bezpieczną ewakuację osób znajdujących się w lokalu;
 9. Na każdych z drzwi używanych w lokalu są oznaczenia w którą stronę należy je otwierać i zamykać;
 10. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym uczestnikom korzystającym z lokalu;
 11. W pokojach znajdują się elementy oznaczone żółto-czarną taśmą – nie należy ich dotykać podczas gry, są one przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego;
 12. Gra w pokoju „Łowca Umysłów” nie jest wskazana do osób cierpiących na klaustrofobię;
 13. Osoby z klaustrofobią, epilepsją, a także kobiety w ciąży proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze przed rozpoczęciem gry;
 14. W lokalu Piwnicy Zagadek Escape Room Sandomierz znajduje się poczekalnia, gdzie uczestnicy gry mogą zostawić rzeczy osobiste;
 15. Piwnice Zagadek Escape Room Sandomierz nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w poczekalni;
 16. Piwnice Zagadek Escape Room Sandomierz nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje odniesione przez graczy podczas gry;
 17. Zgoda uczestników na wykonanie pamiątkowego zdjęcia po ukończeniu gry – jest równoznaczna ze zgodą na publikację zdjęcia na portalach społecznościowych;
 18. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad gry;
 19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Płatności

 1. Płatności w Piwnicy Zagadek Escape Room Sandomierz dokonać można gotówką w PLN, terminalem płatniczym dostępnym na miejscu, oraz przelewem przy rezerwacji przez formularz na stronie internetowej przez system Przelewy24.