fbpx

Regulamin

 1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.piwnicezagadek.pl lub telefonicznie  663–397–845 zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 2. Podczas gry w Piwnice Zagadek Escape Room Sandomierz uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.
 3. Rezerwacja:
  Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.piwnicezagadek.pl, telefonicznie pod numerem 663 397 845 lub osobiście w siedzibie Piwnice Zagadek Escape Room Sandomierz  przy ulicy Ożarowska 75 (budynek firmy SANNORT).
  Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:
  a) liczba uczestników w grze może brać udział od dwóch do pięciu osób jednocześnie

  b) nazwa wybranego pokoju
  c) data i godzina rezerwacji
  d) numer telefonu kontaktowego
  e) adres email
  f) informacje o specjalnych potrzebach, np. faktura.
  Rezerwację można odwołać za pomocą linka w przesłanym mailu z potwierdzeniem, telefonicznie bądź osobiście.
  W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.
  Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.
 4. Gra:
  Odbywa się w jednym z 2 pokoi:
  a) Łowca Umysłów

  b) Ojciec M.
  Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 13 roku życia bez opiekuna lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka animatora.
  W grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 5 graczy. Liczba uczestników musi zostać podana w czasie rezerwacji
  Gra w pokoju trwa 60 minut. Należy jednak zarezerwować sobie 90 minut na grę, wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.
  Zaleca się przybycie uczestników na około 5 minut przed rozpoczęciem gry.
  Rozpoczęcie gry może opóźnić się o kilka minut o czym gracze są informowani przez pracownika Piwnice Zagadek Escape Room Sandomierz.
  W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Piwnice Zagadek Escape Room Sandomierz mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.
  Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych.
  Zabrania się filmowania, fotografowania podczas gry.
  Pracownicy Piwnicy Zagadek Escape Room Sandomierz mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 10 minut.
  Gra prowadzona jest przez mistrza gry. Jeśli uczestnicy potrzebują podpowiedzi podczas gry, kontaktują się z pracownikiem Piwnice Zagadek Escape Room Sandomierz w celu uzyskania podpowiedzi, wskazówki . Kontakt odbywa się poprzez uprzednio ustalony znak.
  Podczas gry uczestnicy widzą na monitorze czas, który pozostał im do ukończenia zabawy.
  W pokoju znajduje się kamera – bądź kamery, przez którą pracownik Piwnice Zagadek Escape Room Sandomierz . Mistrz gry obserwuje przebieg gry.
  Przebieg gry nie jest rejestrowany oraz nie jest upowszechniany.
 5. Zasady bezpieczeństwa
  W pokojach znajdują się elementy oznaczone symbolem czaszki, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry.
  Osoby cierpiące na epilepsję powinny skontaktować się z pracownikami Piwnice Zagadek Escape Room Sandomierz przed rozpoczęciem zabawy.
  W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników  Piwnice Zagadek Escape Room Sandomierz  pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
  Piwnice Zagadek Escape Room Sandomierz nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.
  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
  Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
  Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.
  Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad gry.
 6. Płatność
  Płatności w Piwnice Zagadek Escape Room Sandomierz dokonać można  gotówką w PLN, terminalem płatniczym i przelewem przez system Przelewy24.
 7. Zgoda uczestników na wykonanie pamiątkowego zdjęcia po ukończeniu gry – jest równoznaczna ze zgodą na publikację zdjęcia na portalach społecznościowych.